Privacy beleid

 

Dit privacy beleid is opgesteld door Stena Line Travel Group AB (hierna "Stena Line Travel Group", "STG", "wij", "ons" of "onze" in dit privacy beleid) en is van toepassing op al onze klanten, leveranciers en partners.1. Over Stena Line Travel Group - Sembo

Sembo biedt hotels, vakantiehuizen, vluchten, veerboten en andere reis gerelateerde producten. Wij maken deel uit van de Stena Line Travel Group, een van de grootste reisbureaus in Zweden in de snelgroeiende sector van individuele reizen. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Helsingborg en vandaag de dag telt het bedrijf meer dan 100 werknemers in Zweden, Denemarken, Duitsland, Nederland en Spanje.

Stena Line Travel Group AB is een volledige dochteronderneming van Stena Line.

 

In het kader van haar activiteiten verzamelt en beheert STG persoonsgegevens voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid. STG is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens voor deze doeleinden.

 

Als u vragen heeft over ons privacy beleid of over hoe wij uw gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres:

 

Stena Line Travel Group - Sembo

Box 1324

251 13 Helsingborg

e-mail: sembo@sembo.com

 

2. Gegevensbeveiliging is belangrijk voor ons

Het is belangrijk voor ons om ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens op een veilige en legale manier behandelen. Dit privacy beleid legt uit hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en beheerd als u een klant, leverancier of partner van STG bent en hoe u toegang kunt verkrijgen tot uw persoonsgegevens.

 

3. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, maar onder meer met een ID-nummer of één of meerdere factoren die specifiek zijn voor de identiteit van een bepaald persoon.

 

4. Welk type persoonsgegevens verwerken we en waarom?

De informatie die wij over u verzamelen, wordt voor verschillende doeleinden gebruikt in relatie tot klantenrelaties en het beheer van de Stena Line Travel Group. De informatie die wordt verzameld, kan variëren afhankelijk van of u een klant, leverancier of partner bent, maar over het algemeen gaat het om informatie over klantrelatiebeheer, leveranciersrelatiebeheer of informatie over de rechten en plichten van STG.

 

Als u uw persoonsgegevens niet vrijgeeft, kan dit betekenen dat STG uw verplichtingen met betrekking tot uw klant- of leveranciersrelatie niet zal kunnen nakomen.

 

Over het algemeen verzamelt en verwerkt STG openbare persoonsgegevens. In bepaalde gevallen echter, in verband met boeking van uw reis, kan het noodzakelijk zijn dat wij in beperkte mate gevoelige persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld informatie over speciale maaltijden tijdens een vlucht of behoefte aan specifieke hulp tijdens het reizen) evenals informatie over persoonlijke identificatienummers (bijvoorbeeld wanneer een paspoortkopie vereist is voor een visumaanvraag) om u de gewenste reis te kunnen bieden.

 

Normaal gesproken verzamelt STG de volgende informatie:

 

4.1 Informatie over onze klanten

Informatie die u ons verstrekt wanneer u een reis boekt of lid wordt van een van onze klantenclubs, bijvoorbeeld online via onze website of door contact op te nemen met onze klantenservice, inclusief contactgegevens (voornaam, tweede naam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en beroep/functietitel), persoonlijk identificatienummer (voor visumaanvraag etc.) ), paspoortnummer, bankgegevens, creditcardinformatie, voorkeuren die u ons meedeelt met betrekking tot de reis (bijv. informatie over speciale maaltijden of als u speciale assistentie nodig heeft vanwege een mogelijke handicap of ziekte, enz.), lengte, gewicht, kleding en schoenmaat (vereist bij het bestellen van apparatuur voor ski-en sportreizen, etc.), het doel van de reis, informatie over welke talen u spreekt, burgerschap, bonuskaartnummer, informatie die u verstrekt over uw marketing- of communicatieaanvragen, evenals de informatie die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt over een probleem of wanneer u ons anderszins benadert in de hoedanigheid van klant.

 

STG kan ook kredietinformatie van kredietinformatiebureaus aanvragen om uw financiële soliditeit en kredietwaardigheid te beoordelen.

 

4.2 Gegevens voor onze leveranciers en partners

Informatie die u ons verstrekt in verband met een levering of samenwerkingsovereenkomst, waaronder contactgegevens (werk, functietitel, voornaam, tweede naam, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres), informatie die u ons verstrekt over voorkeuren met betrekking tot marketing , communicatie en informatie die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt over een probleem of wanneer u contact met ons opneemt in het kader van onze samenwerking.


5. Waar gebruiken we uw persoonsgegevens voor?

STG verwerkt uw persoonsgegevens om aan onderstaande gestelde doelen te voldoen. Let op: niet alle vermelde doelen, soorten informatie, ontvangers van informatie of soorten informatieverwerking zijn in alle situaties op u van toepassing.

 

STG maakt alleen gebruik van uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor een klantrelatie, leverancier relatie of samenwerkingsrelatie (rekening houdend met specifieke belangen van elk geval) of volgens toepasselijke wetgeving.

 

5.1 Klantbeheer

STG verwerkt uw persoonsgegevens in verband met het aangaan en onderhouden van het lopende beheer van uw klantrelatie met ons als onderdeel van onze gebruikelijke bedrijfsactiviteiten, waaronder reisboekingen en het leveren van onze andere producten (bijv. visumaanvragen, reisverzekeringen, transfer diensten, enz.), onderhoud van klantgegevens, kredietbeoordeling, facturering, incasso, marketing, statistieken, etc.

 

5.2 Beheer van leveranciers- en samenwerkingsrelaties

Als u een leverancier, partner of aanspreekpunt bent voor een leverancier en/of partner waarmee STG samenwerkt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken wanneer we contact hebben met de leverancier en/of partner. Wij verwerken uw persoonsgegevens ook in ons CRM-systeem, dat informatie bevat over onze contactpunten bij leveranciers en partners.

 

5.3 Naleving van toepasselijke wet- en regelgeving

STG zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met alle wetten en regels waaraan STG onderworpen is in verband met haar bedrijfsbeheer of om te voldoen aan verschillende rapportageverplichtingen onder toepasselijke wet- en regelgeving.

 

5.4 Opnemen van gesprekken

Wanneer u onze klantenservice belt, kan uw gesprek worden opgenomen. Opnames worden gedurende 6 maanden bewaard. We doen dit om te weten welke mondelinge afspraken we hebben gemaakt. We kunnen het gesprek ook gebruiken voor interne trainingsdoeleinden. We verzamelen en bewaren dus alle persoonsgegevens die in het gesprek naar voren komen. U zult worden geïnformeerd voordat het gesprek begint en u heeft het recht om te vragen dat het gesprek niet zal worden opgenomen. U heeft ook het recht om te verzoeken dat een opname wordt verwijderd.


5.5 Gegevens die worden verzameld wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief

Als u ervoor kiest om u te abonneren op een van de nieuwsbrieven van STG, zullen wij uw naam en uw e-mailadres verzamelen om de nieuwsbrief te kunnen verzenden. U kunt er op elk moment voor kiezen om geen nieuwsbrieven meer te ontvangen via onze website of rechtstreeks in de nieuwsbrief.

 

5.6 Gegevens met betrekking tot het gebruik van onze digitale diensten

Wanneer u een van onze websites, onze app of een van onze andere digitale diensten gebruikt, kunnen we gegevens verzamelen over uw gebruik van de dienst. Een deel van deze gegevens kunnen persoonsgegevens zijn, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres. Wij verzamelen ook gegevens over hoe u binnen de dienst navigeert, welke zoekopdrachten u uitvoert en in welke reisproducten u geïnteresseerd bent. Als u bent ingelogd op uw account of gegevens verstrekt die ons in staat stellen om u te identificeren, combineren we gegevens over uw gebruikspatronen met andere gegevens die we over u hebben verzameld.

 

STG streeft ernaar dat alle persoonsgegevens die wij verwerken juist en actueel zijn. We vragen u daarom om ons altijd op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens, zoals adres- of betalingsgegevens, zodat we ervoor kunnen zorgen dat uw persoonsgegevens altijd juist en actueel zijn. Als u bij ons een reisprofiel hebt aangemaakt, vragen wij u om u aan te melden bij uw profiel en eventuele wijzigingen bij te werken.


6. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

STG verwerkt de informatie over u altijd op eén of meerdere van de volgende manieren: (1) uw toestemming, * (2) de beëindiging of uitvoering van uw contract met STG, (3) met betrekking tot de legitieme belangen van STG, dat wil zeggen, (5) bescherming van de voornaamste belangen van u of een andere natuurlijke persoon, (6) verwerking die nodig is om een rechtsvordering vast te stellen, te handhaven of te verdedigen, of (7) verwerking, hetgeen noodzakelijk is om te voldoen aan STG's of uw werkgelegenheids-, gezondheids- of sociale verplichtingen volgens de nationale of EU-wetgeving. Er kunnen zich ook situaties voordoen waarin wij uw persoonsgegevens gebruiken voor de legitieme belangen van een derde partij met betrekking tot de bovengenoemde doeleinden, tenzij uw belangen zwaarder wegen.

 

* Toestemming voor persoonsgegevens en uw rechten

Persoonsgegevens die worden gebruikt om nieuwsbrieven, maatwerk of marketing berichten te verzenden, worden verwerkt op basis van uw toestemming. U kunt er op elk moment voor kiezen om uw toestemming te herroepen door contact met ons op te nemen via de bovenstaande contactgegevens. Als u uw toestemming intrekt, zullen wij alle persoonsgegevens verwijderen en de verwerking stoppen die onder uw toestemming valt. U heeeft ook het recht om te verzoeken dat de gegevens over u worden verwijderd, aangevuld of gecorrigeerd, evenals het recht op gegevensportabiliteit.

Het kan voorkomen dat dezelfde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming en noodzaak of op basis van andere voorschriften. Dit betekent dat, zelfs als u uw toestemming intrekt en de verwerking die op deze toestemming betrekking heeft, er mogelijk nog steeds persoonsgegevens bij ons blijven voor andere doeleinden.

 

7. Delen van persoonsgegevens

STG verzendt alleen gegevens die nodig zijn in het kader van de normale bedrijfsvoering, inclusief gegevens die nodig zijn voor uw reis en andere producten die u op hetzelfde moment hebt gekocht.

 

STG stuurt meestal persoonsgegevens naar de volgende ontvangers bij het bestellen van reizen en aanverwante producten:

 

7.1 Global distribution system (GDS)

GDS is een IT-netwerksysteem dat eigendom is van of wordt beheerd door een bedrijf dat transacties tussen leveranciers in de reisindustrie mogelijk maakt, voornamelijk luchtvaartmaatschappijen, hotels, autoverhuurbedrijven en reisbureaus. GDS combineert services, prijzen en boekingen door producten uit de drie reissectoren samen te brengen, d.w.z. vluchtreserveringen, hotelreserveringen en autoverhuur.


7.2 Luchtvaartmaatschappijen

STG verzendt persoonsgegevens naar luchtvaartmaatschappijen bij het boeken van uw reis. Om uw vlucht te boeken, verstrekken wij gewoonlijk de volgende informatie aan de betreffende luchtvaartmaatschappij: voornaam, tweede naam, achternaam, vertrekluchthaven, bestemming, vertrek- en terugreisdatum, bonuskaartnummer en speciale verzoeken voor uw vlucht, inclusief het boeken van speciale maaltijden en eventuele speciale behoeften, hulp in het vliegtuig of op de luchthaven.

 

Voor reizen naar bepaalde bestemmingen moeten we mogelijk ook uw paspoortnummer aan de luchtvaartmaatschappij verstrekken.

 

7.3 Hotels

STG verzendt persoonsgegevens naar hotels waar u tijdens uw reis verblijft. Om uw hotelovernachtingen te boeken, moeten we meestal de volgende informatie aan het hotel geven: voornaam, tweede naam, achternaam, bestemming, vertrek- en terugreisdatum, bonuskaartnummer en speciale verzoeken voor uw reis, inclusief het boeken van speciale maaltijden tijdens uw hotelverblijf en eventuele speciale behoeften tijdens uw verblijf in verband met een handicap of ziekte.

 

7.4 autoverhuurbedrijven

STG verwerkt de huurauto's normaal gesproken niet in onze eigen boekingssystemen, tenzij u uw huurauto direct boekt op het reserveringsportaal / de website van de autoverhuurder, waarnaar wij verwijzen.

In de gevallen waarin STG persoonsgegevens naar autoverhuurbedrijven moet verzenden, dienen we meestal uw voornaam, tweede naam, achternaam, ophaalplaats, huurperiode, autotype, bonuskaartnummer en eventuele specifieke verzoeken voor de autoverhuur zoals specifieke maatregelen in geval van handicap of ziekte, het gebruik van kinderzitjes, enz. door te geven.


7.5 Busbedrijven

STG stuurt persoonsgegevens naar bedrijven als u met de bus reist als onderdeel van uw reis (bijvoorbeeld op een dagtocht naar beroemde toeristische attracties, enz.). Om uw busreis te boeken, moeten we meestal uw voornaam, tweede naam, achternaam, ophaallocatie, de datum en tijd van de busreis, bestemming en speciale verzoeken voor de busreis opgeven, inclusief speciale boekingen van maaltijden tijdens de busreis en eventuele speciale assistentie die nodig is tijdens de busreis in verband met een handicap of ziekte.

 

7.6 Passagierslijnen

STG stuurt persoonsgegevens naar passagierslijnen als u met de veerboot gaat reizen als onderdeel van uw reis. Om uw bootreis te boeken, moeten we meestal uw voornaam, tweede naam, achternaam, uw kenteken, bestemming, route, datum en tijd van vertrek en terugreis en speciale verzoeken voor de veerboot, inclusief het boeken van speciale maaltijden en eventuele speciale assistentie die u nodig heeft tijdens de veerbootreis in verband met een handicap of ziekte doorgeven.


7.7 Bedbanken

Een bedbank is een IT-netwerksysteem dat eigendom is van of wordt beheerd door een bedrijf dat transacties mogelijk maakt tussen leveranciers in de reisindustrie, voornamelijk hotels en reisbureaus. STG stuurt persoonsgegevens naar bedbanken die hotels boeken voor uw reis. Om uw hotel te boeken bij een bedbank, moeten we meestal uw voornaam, tweede naam, achternaam, bestemming, datum van aankomst en vertrek, bonuskaartnummer en speciale verzoeken voor uw reis opgeven, zoals het boeken van speciale maaltijden tijdens uw hotelverblijf en eventuele speciale assistentie die u nodig heeft tijdens uw hotelverblijf in verband met een handicap of ziekte.


7.8 Transfers en excursies

Als u als onderdeel van uw reis deelneemt aan excursies of een overstap nodig hebt, kan STG uw persoonsgegevens bekendmaken aan de relevante leverancier of partner. De leverancier of partner is verantwoordelijk voor het organiseren van de excursie of transfer wanneer u de gewenste services bij lokale leveranciers op uw bestemming bestelt. Om uw excursies, transfers etc. te kunnen boeken moeten we meestal uw voornaam, tweede naam, achternaam, datum en tijd van aankomst en/of vertrek, voertuigtype en speciale verzoeken met betrekking tot excursie of transfer opgeven, zoals het boeken van speciale maaltijden of speciale assistentie in verbinding met een handicap of ziekte.

 

7.9 Toegangsbewijzen

Als onderdeel van uw reis bij ons heeft u de mogelijkheid om toegangsbewijzen te kopen voor evenementen en pretparken zoals Legoland en Disneyland Parijs.

STG zal persoonsgegevens verzenden naar leveranciers/partners die tickets boeken die u voor uw reis zult gebruiken. Om uw tickets te boeken, moeten we meestal voornaam, achternaam, leeftijd, datum en tijd opgeven, en speciale verzoeken voor de tickets, zoals het boeken van speciale maaltijden en eventuele speciale behoeften tijdens de busreis in verband met een handicap of ziekte.

 

7.10 Verzekeringsmaatschappijen

Als onderdeel van uw reisreservering bij ons heeft u de mogelijkheid om verschillende vormen van verzekering aan te schaffen, zoals bagage of een reisverzekering. Als u een dergelijke verzekering wilt kopen, zullen wij uw persoonsgegevens aan de verzekeringsmaatschappij verstrekken zodat zij de verzekering kunnen registreren. Om een verzekering te kopen, moeten we meestal een voornaam, tweede naam, achternaam, e-mailadres, bestemming, datum van vertrek en terugreis en manier van reizen opgeven aan de verzekeringsmaatschappij.


7.11 Verhuurbedrijven van materieel

Als onderdeel van uw reisreservering bij ons heeft u de mogelijkheid om tijdens uw reis materiaal te huren, zoals bijvoorbeeld een skiuitrusting, duikuitrusting of iets dergelijks. Als u dergelijke apparatuur wilt huren, zullen wij uw persoonsgegevens verzenden naar het bedrijf op uw bestemming, van waaruit u de apparatuur huurt. Om uw apparatuur te kunnen reserveren, moeten we meestal de voornaam, tweede naam, achternaam, soort apparatuur, ophaallocatie, huurperiode en informatie over lengte, gewicht, kleding en schoenmaat aan het verhuurbedrijf verstrekken.STG kan uw persoonsgegevens ook naar andere leveranciers en/of serviceproviders verzenden in verband met de algemene gang van zaken van ons bedrijf, bijvoorbeeld in verband met de externe administratie van ons IT-systeem, analyse, marketing, incasso, kredietbeoordeling, auditing, juridische bijstand, enz.

 

Raadpleeg het privacy beleid en -voorwaarden van onze leveranciers en partners voor meer informatie over het gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens door onze leveranciers en partners.

 

STG streeft ernaar om zo veel mogelijk het overdragen van de persoonsgegevens die aan u persoonlijk kunnen worden gekoppeld te beperken.

 

STG verzendt uw persoonsgegevens niet als het niet nodig is om haar diensten te verlenen of om aan uw behoeften te voldoen.8. Internationale overdracht van uw persoonsgegevens

Vanwege de activiteiten van STG kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER wanneer u een reis bij ons boekt. Om onze diensten aan u te kunnen leveren, moeten we in bepaalde gevallen partners en leveranciers buiten de EU/EER gebruiken.

 

Als het niet mogelijk is om uw persoonsgegevens bekend te maken aan een ontvanger buiten de EU/EER, kan STG u niet de gewenste reis bieden. Dit is van toepassing wanneer u een reis boekt waarvoor we uw persoonsgegevens moeten sturen naar ontvangers buiten de EU/EER om een reis te kunnen boeken, bijvoorbeeld om vluchten, hotels, etc. te boeken

 

Wetgeving inzake gegevensbescherming in deze landen is mogelijk minder streng dan in de rest van de EU/EER, aangezien de Europese Commissie heeft bepaald dat het niveau van gegevensbescherming in deze landen niet zo hoog is als in de EU/EER.

 

STG heeft de plicht om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed worden beschermd, een verplichting die wij serieus nemen.


9. Gegevensintegriteit en beveiliging

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, onder de voorwaarde dat we niet verplicht zijn om de gegevens op te slaan om te voldoen aan de nationale wetgeving, zoals wettelijke opslagperioden in verband met de boekhouding enz.

 

Het is het beleid van STG om persoonsgegevens te beschermen door passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zorgen wij ervoor dat ze op een veilige manier worden verwijderd.

 

10. Uw rechten

U heeft op elk moment het recht om uw rechten uit te oefenen onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt bijvoorbeeld toegang vragen tot de persoonsgegevens over u die STG heeft opgeslagen, of bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens, inclusief geautomatiseerde beslissingen en profielen, evenals het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kunt ook verzoeken om correctie of verwijdering van onjuiste gegevens over u, uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken en uw rechten met betrekking tot gegevensoverdracht uitoefenen.

 

Als u een of meer van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen:

sembo@sembo.com

Uw verzoek zal worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

11. Updates

STG evalueert en actualiseert regelmatig haar privacy beleid. Om deze reden kunt u dit privacy beleid het beste regelmatig controleren op eventuele wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens.